1.ระยะเวลาการรับประกัน

กล้องประกัน 1 ปี นับจากวันที่ซื้อ

อุปกรณ์ต่างๆ รับประกัน 90 วัน นับจากวันที่ซื้อ    

2.ขั้นตอนการรับประกัน

 2.1 ลุกค้าเข้าดาว์นโหลดฟอร์มเคลมสินค้า      คลิกเพื่อดาวน์โหลด

2.2 ลูกค้าลงทะเบียนสินค้าและบันทึกรายละเอียดสินค้าและดำเนินการส่งสินค้าเพื่อให้ทางบริษัทตรวจสอบ

2.3.1 ตรวจสอบผ่าน เมื่อผ่านการตรวจสอบแล้วทางบริษทจะส่งสินค้าใหม่กลับไปให้ลูกค้า

2.3.2 ตรวจสอบไม่ผ่าน เมื่อตรวจสอบสินค้าแล้วไม่ผ่าน ทางบริษัทจะส่งสินค้าตัวเดิมกลับไปให้ลูกค้า

3.เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

3.1 กรณีสินค้าชำรุดลูกค้าได้ทำการซ่อมสินค้าเองหรือมีการนำสินค้าไปใช้ผิดประเภทหรือใช้วิธี การติดตั้งสินค้าที่ผิดวิธีหรือเกิดอุบัติเหตุจากทางลูกค้าเอง ทางบริษัทไม่รับประกันทุกกรณี

3.2 สินค้ามีการชำรุดเนื่องจากการขนส่งจากทางลูกค้ามายังบริษัท ทางบริษัทไม่รับรับประกันทุกกรณี

3.3 อุปกรณ์ กล่อง ต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์

3.4 กรณีที่สินค้าส่งมาไม่มีปัญหาใดๆ ทางบริษัทจะส่งสินค้าตัวเดิมกลับไป

3.5 กรณีลูกค้าส่ง MEMORY CARD หรืออุปกรณ์ที่นอกเหนือจากอุปกรณ์ของบริษัท ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบการสูญหายหรือเสียหายทุกกรณี